Gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenteswf_partner
Adresgegevens:
Postbus 10.000
8600 HA
Bezoekadres: Sneek
www.duurzaamsudwestfryslan.nl

Kenmerkend voor de gemeente Súdwest-Fryslân is het open en weidse landschap, de vele meren en plassen en de karakteristieke dorpen en steden.  Dit typeert de uitstraling van de gemeente. Súdwest-Fryslân is een gemeente met 69 kernen, allemaal met een eigen karakter en identiteit. Zo’n 82.000 inwoners voelen zich thuis in dit gebied. Je hoort de Friese taal, proeft van traditionele sporten als Skûtsjesilen, kaatsen of fierljeppen en voelt de historie. Súdwest-Fryslân staat voor goede fysieke en sociale woon- en leefomstandigheden. Kracht en kennis vanuit de samenleving is daarbij noodzakelijk. De dorps- en wijkcoördinatoren onderhouden contacten met de steden, dorpen en wijken. Het kernenbeleid is een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente.

De gemeente ziet in duurzaamheid een verbindend element; een streven naar een ideaal evenwicht tussen economische, sociale en ecologische belangen. Duurzaam werken en handelen is dan ook een basisvoorwaarde voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

 

Onze visie? Wij gaan uit van de kracht van de Mienskip. Met de Mienskip gaan wij samen op weg naar een duurzamere samenleving. Een samenleving die letterlijk en figuurlijk duurzame energie oplevert. Wij werken samen aan gesloten kringlopen. Afval is een woord uit het verleden; afval wordt grondstof. Wij houden Súdwest-Fryslân mooi en leefbaar door natuur te herstellen biodiversiteit te vergroten. De schone lucht blijft door onze longen stromen en we genieten van onze schone water. Onze economie drijft op respect voor omgeving voor mensen en dier. Een duurzame samenleving is voor ons een droom die wij gaan verwezenlijken.

 

Wij willen duurzame ontwikkeling voor iedereen in Súdwest-Fryslân praktisch en toepasbaar maken. Hierbij passen we de volgende spelregels toe:

 

  1. Meer in menselijke basisbehoeften voorzien.
  2. De bodem minder uit te putten dan we nu doen.
  3. Minder schadelijke chemische stoffen gebruiken dan wij nu doen.
  4. De natuur minder aantasten dan wij nu doen.

 

                   

Contactpersoon duurzaamheid:

 

 

 

Ondersteuningsaanbod

Bewustwording_educatie_original_original

NME voor basisonderwijs

Samen met gemeente De Friese Meren biedt onze gemeente natuur- en milieueducatie aan voor basisscholen in onze gemeente via Groen Doen. Basisscholen kunnen een Groen Doen abonnement afsluiten. Voor  € 3,00 per leerling kan de school het hele schooljaar onbeperkt gebruik maken van het veelzijdige aanbod van Groen Doen; lesmaterialen, leerzame buitenactiviteiten en excursies. Elk seizoen keuze uit nieuwe activiteiten.

 

 

 

Lees meer
Transport-en-mobiliteit_original

Mywheels

Met Mywheels stimuleren delen mensen gezamenlijk een auto. Op deze manier betaald de gebruiker niet meer voor stilstaan, maar voor rijden. Súdwest-Fryslân stimuleert Mywheels door promotie en faciliteiten.

 

 

Lees meer
Afval_original

Himmeldei

In samenwerking met plaatselijke belangen en scholen wordt elk jaar een Himmeldei georganiseerd. Het doel is zwerfvuil in de eigen omgeving op te ruimen. De gemeente stelt containers, vuilniszakken en prikkers beschikbaar. Kinderen die meedoen krijgen een cadeautje van de gemeente.

 

 

Lees meer
Bewustwording_educatie_original_original

Duurzame dorpen avond

Gemeente en het Netwerk Duurzame Dorpen organiseren informatiebijeenkomsten voor uw dorp, wijk of stad. De gemeente informeert over het beleid en de werkwijze van The Natural Step. Het netwerk inspireert met voorbeelden van andere dorpen, wijken en steden.

 

 

Lees meer
Dorpsontwikkeling_demografie_original_original

Stads-, dorps- en wijkvisies

Stads-, dorps- en wijkvisies

Als gemeente willen we de leefbaarheid in onze steden, dorpen en wijken behouden en waar mogelijk versterken. Om meer zicht te krijgen in de leefbaarheid in de steden, dorpen en wijken stimuleert de gemeente de besturen van de stads-, dorps- en wijkbelangen om een toekomstvisie op te stellen. Daarbij is het de bedoeling dat de visie een plan wordt van, voor en gemaakt door de stad, dorp of wijk zelf. Alle wensen en ideeën uit de steden, dorpen en wijken voor middellange termijn worden op papier gezet. In zo’n visie kunnen onderwerpen zoals de...

Lees meer
Voeding_original

Lokaal Voedsel

Op 26 oktober 2015 heeft Theo Mulder in IJlst een inspirerende presentatie verzorgd over het belang van een gezonde bodem. 

U kunt de presentatie hiernaast downloaden.

Lees meer
Bouwenenwonen_original_original

Energiesprong Sneek

Energiesprong is een initiatief van gemeente Súdwest-Fryslân om woningeigenaren in de gemeente te helpen hun woning duurzaam te maken. 
Wij werken hierin samen met adviseurs en uitvoerende bedrijven. U kunt dus bij Energiesprong SWF terecht voor informatie, advies aan huis en uitvoering.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.energiesprongsneek.nl.

 

 

Lees meer